Startsida Pannor Brännare Kaminer   Solvärme   Tillbehör   Miljöpolitik   Länkar  Pellets

 

 

 

Pelletskaminer - endast för pellets

En pelletskamin är perfekt för dig som har direktverkande el idag. Även du som idag har en värmepump har ett perfekt läge att kapa dina kostnader under den kallaste perioden på året, då ju ofta pumpen stöttas av elpatronen till en dryg kostnad.

Enligt en undersökning för några år sedan valdes kaminen till "Svenskarnas mest älskade möbel". Kaminen är ju både en möbel och en värmekälla, där pris, funktion, ljudvolym och skötselbehov är viktiga faktorer för husägaren.

PW-Teknik AB har som ambition att erbjuda de bästa pelletskaminerna som tillverkas världen över.

Notera att du inte längre behöver en skorsten! Läs mer om "Drag" längre ner på sidan.

I dagsläget har vi följande två fabrikat:

 

Se video här!

Nyhet! Trend Line - nu kommer den nya kaminserien från Piazzetta. Trend Line är en lite enklare och billigare serie kaminer. De bästa lösningarna finns kvar, såsom Multifuoco - utblås i sockeln samt möjligheten att koppla på ett rörsystem på baksidan av kaminen. Några av modellerna nedan:

Trend Line P158 och P 163T

Här finns en katalog med alla modeller!

P 963 C Grå till vänster och den nya P163 MM

Se alla modeller av Piazzetta från Italien

P980 - Prestige Line

Fina kaminer med modern styrning och dubbla utblåsfläktar i sockeln,systemet kallas Läs mer här: MultifuocoVärmen sprids jämnt och en annan stor fördel är att det går att dra värmekanaler från den ena eller båda fläktarna.Upp till 16 meter.

 

Kaminerna finns även med vattenmantling. Som exempel kan nämnas P188TH nedan.

P988TH har en effekt på ca: 18 kW, pelletsförrådet rymmer 48 kg. Läs mer här!

 

 

från Sverige (Öland)

En liten film från Scandbio!

KMP:s kaminer har funnits på marknaden sedan slutet på 90-talet. Kontinuerligt uppdaterade och förfinade. En mycket bra konstruktion med hög verkningsgrad och enkel mekanik. Den digitala styrningen möjliggör bl.a nattsänkning, ja egentligen tre olika temperaturinställningar per dygn alla dagar i veckan.

OBS! Kaminen behöver ingen skorsten - det räcker med Drag! ( se film här)

Lilla Frö- nya modellen

Lilla Frö har en helt ny, intelligent styrning bestående av en kontrollpanel med tryckkänslig färgdisplay som har inbyggt WiFi. Kaminen kan anslutas till det trådlösa hemmanätverket, och styras via webläsaren i mobil, padda eller dator anslutet till samma nätverk. Som tillbehör finns även en trådlös fjärrkontroll för att slå av och på kaminen och justera rumstermostaten.

Styrningen mäter undertryck, förbränningstemperatur och rökgastemperatur och justerar med hjälp av dessa parametrar matningen av pellets för att ge en optimal förbränning oberoende av pelletssort och storlek. Den nyutvecklade brännarkoppen ger extremt goda rökgasvärden med mycket hög verkningsgrad och minimala utsläpp av koloxid, oförbrända kolväten och partiklar. Kaminen klarar med mycket bred marginal de krav som ställs i det nya Ekodesign-direktivet.

KMP:s kaminer kan anslutas till en skorsen ELLER beställas med Drag - det vill säga - en pelletskamin utan skorsten! Draglådan monteras utanför väggen. Rökgaserna späds i fläkten och lämnar lådan med en temperatur runt 55 grader. Förbränningsluften hämtas via draglådan- så det innebär ett slutet system som inte kräver något extra tilluftsdon i rummet.

 

 

 


PW Teknik AB
Peter Wallin
Alevägen 9
441 39 Alingsås

Telefon: 0322-187 70
Mobil: 0708-78 88 07