Startsida Pannor Brännare Kaminer  Tillbehör   Miljöpolitik   Länkar  Pellets

 

 

 

Pelletsbrännare

Vi rekommenderar en framåtbrinnande pelletsbrännare. KMP var tidigt ute 1998 med sin PX20. Denna brännare blev banbrytande och har under de drygt 20 år som gått kopierats av kanske15 efterföljare. En modern, enkel och effektiv brännare med endast en rörlig del- fläkten.

Efterföljaren till PX20 blev PX21. (Ej att förväxlas med PellX20 från Gordic med separerad styrbox)

Ariterm PX22 har en digital display med enkla och bra funktioner. Produktionen av denna utmärkta brännare upphörde 2019 pga Ariterms konkurs.

Brännarens drift påminner om en oljebrännares, dvs. den är termostatstyrd, den har on-off funktion och den brinner horisontellt. Man slipper att elda på en underhållseffekt som ger dålig förbränning och därmed högre värden av oönskade emissioner. Genom att ha en horisontell låga och ett litet format på brännaren kan brännaren användas i nästan alla typer av pannor. Brännaren är lika enkel som genial, förbränningen sker i flera steg i ett horisontellt rör av rostfritt stål (MA-Kvalitet). Just den horisontella förbränningen medför att en i det närmaste fullständig förbränning av bränslet sker.

Vid tester utförda av Envive AB i Karlstad och Äfab i Lidköping visades att förbränningen i ett horisontellt rör ger extremt låga emissioner av kolmonoxid, 149 ppm kolmonoxid talar sitt tydliga språk. Hemligheten med de fina värdena är bl.a. att de restprodukter som alltid bildas vid pelletseldning lägger sig i botten på röret där de inte påverkar förbränningen negativt. Tvärtom så ökar det turbulensen i röret. För en bra förbränning krävs tre "T", Tid, Temperatur och Turbulens.

Den horisontella brännaren klarar på ett bra sätt dessa tre parametrar. Tändningen sker med hetluft. Styrningen bryter driften då inställd panntemperatur uppnåtts. Matningen styrs så att en liten portion pellets skruvas ner till förbränningsröret var 10:e eller 20:e sekund under drift (beroende på modell) En fotocell övervakar driften.

KMP Pellet Heating AB

har återuppstått 2015 i samband med att de tagit över (tillbaka) produktion och försäljning av Ariterms pelletskaminer. 2020 presenterades deras nya pelletsbrännare PB 25. KMP har tagit fram en ny styrnig till kaminerna och använder nu denna toppmoderna styrning även till brännaren.

 

 

Uppdatera din gamla PX21 eller PX22!

Om man behöver byta styrkort på sin äldre PX 21/22 så är det bästa att uppdatera till den nya PB 25-styrningen. Ungefär samma pris som att byta till det gamla kortet!

På köpet får men en modernare styrning med separat inställning för start/stop temperatur och lite andra finesser. Man behöver ha den nyare keramiska tändaren för att det hela ska fungera. (kostar 1200 kr)

Manual här!

Ombyggnadssats PX21 PX22 kostar 5 334kr.

 

 

Vid montering i befintlig panna är det normala är att den befintliga luckan på pannan används, även den befintliga maxtermostaten kommer till användning. Då anpassningen av luckan är klar ansluts el och temperaturgivare. Så ordnar man förrådet, sedan är detdags för start!
Vid installationen görs en rökgasanalys, brännaren trimmas in. Vi är klara med installationen samma dag.

 

 
                   

 
 
 

KMP:s nya PB 25

Ny brännare med senaste tekniken

Broschyr här!

Manual här!

16 990 kr inkl. moms

Monteringsstos 795 kr

 

Svängfäste finns som tillval

3 890 kr

 

 

 

 

 


PW Teknik AB
Peter Wallin
Alevägen 9
441 39 Alingsås

Telefon: 0322-187 70
Mobil: 0708-78 88 07