Startsida Pannor Brännare Kaminer   Solvärme   Tillbehör   Miljöpolitik   Länkar  Pellets

 

 

 

Pelletsbrännare

Vi rekommenderar en framåtbrinnande pelletsbrännare. Ariterm (då KMP) var tidigt ute 1998 med sin PX20. Denna brännare blev banbrytande och har under de snart 20 år som gått kopierats av kanske15 efterföljare. En modern, enkel och effektiv brännare med endast en rörlig del- fläkten.

Brännarens drift påminner om en oljebrännares, dvs. den är termostatstyrd, den har on-off funktion och den brinner horisontellt. Man slipper att elda på en underhållseffekt som ger dålig förbränning och därmed högre värden av oönskade emissioner. Genom att ha en horisontell låga och ett litet format på brännaren kan brännaren användas i nästan alla typer av pannor. Brännaren är lika enkel som genial, förbränningen sker i flera steg i ett horisontellt rör av rostfritt stål (MA-Kvalitet). Just den horisontella förbränningen medför att en i det närmaste fullständig förbränning av bränslet sker.

Vid tester utförda av Envive AB i Karlstad och Äfab i Lidköping visades att förbränningen i ett horisontellt rör ger extremt låga emissioner av kolmonoxid, 149 ppm kolmonoxid talar sitt tydliga språk. Hemligheten med de fina värdena är bl.a. att de restprodukter som alltid bildas vid pelletseldning lägger sig i botten på röret där de inte påverkar förbränningen negativt. Tvärtom så ökar det turbulensen i röret. För en bra förbränning krävs tre "T", Tid, Temperatur och Turbulens.

Den horisontella brännaren klarar på ett bra sätt dessa tre parametrar. Tändningen sker med hetluft. Styrningen bryter driften då inställd panntemperatur uppnåtts. Matningen styrs så att en liten portion pellets skruvas ner till förbränningsröret var 10:e eller 20:e sekund under drift (beroende på modell) En fotocell övervakar driften.

 

Ariterm PX22

Efterföljaren till PX20 och PX21. (Ej att förväxlas med PellX20 från Gordic med separerad styrbox) Px22 har en digital display med enkla och bra funktioner.

Effecta Supra / Supra Aero

Effectas brännare är väldigt lik PX22 rent tekniskt. Styrningen är dock helt annorlunda. Här finns mer valmöjligheter för den teknik-intresserade! Bla. finns shuntautomatik, laddpumpsstyrning och brännarstyrning (dubbla givare vid ack-tank) förberett på styrkortet. Aero-versionen har bra renblåsning. Brännarröret rengörs med 4 tryckluftsstötarefter varje eldning. Detta är samma brännare som sitter i Komplett-pannan.

P-märkning innebär en frivillig men nyttig märkning utförd av Statens Provnings- ochforskningsinstitut i Borås. Produkterna testas i följande avseende: driftsäkerhet, utsläpp,ljudvolym, effektivitet och säkerhetsfunktioner.
Krav ställs också på teknisk dokumentation och innehållet i installations- och
skötselanvisningar samt kvalitetssäkring i tillverkningsprocessen. I systemet ingårockså krav på en övervakande tillverkningskontroll.

 

Vid montering i befintlig panna är det normala är att den befintliga luckan på pannan används, även den befintliga maxtermostaten kommer till användning. Då anpassningen av luckan är klar ansluts el och temperaturgivare. Så ordnar man förrådet, sedan är detdags för start!
Vid installationen görs en rökgasanalys, brännaren trimmas in. Vi är klara samma dag.

 

 
                   

 
 
 

Effecta Supra Aero- med trycklufts-rengöring!

Kostar 24 575 kr

 

Ariterm PX 22, digital styrning, keramiskt element

Byteskampanj 16.400 kr Normalpris 17.900 kr

 

 

Montage i CTC vedpanna

 

Montage i Albin kombipanna

PW Teknik AB
Peter Wallin
Alevägen 9
441 39 Alingsås

Telefon: 0322-187 70
Mobil: 0708-78 88 07